Markt 1
7442 EC Nijverdal
0548 - 612484
Wist u dat?

19% van de elektriciteit wereldwijd wordt gebruikt voor verlichting? Bij een gloeilamp wordt 98% van de elektriciteit verspild aan warmte in plaats van verlichting. Een dimbare LED-lamp zo'n 80% zuiniger in verbruik dan een gloeilamp? Dus goed voor het milieu en uw portemonnee.

Over ons privacybeleid

Wieldraaijer Verlichting geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wieldraaijer Verlichting. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met mij opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij  hiervoor expliciet toestemming aan u. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Webwinkel Software
Steinhauer Verlichting Apeldoorn

Onze webwinkel is ontwikkeld is als dealerverwantschap opgesteld en wordt onderhouden door Steinhauer Verlichting BV in Apeldoorn. Persoonsgegevens die U ten behoeve van deze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Steinhauer Verlichting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Steinhauer Verlichting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Steinhauer Verlichting maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Site Online.
SiteOnline verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Site Online heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Site Online is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Email

 

Ons regulier emailverkeer gaat via onze contactpagina rechtstreeks naar onze computer zonder tussenkomst van derden. Wij gebruiken uw emailgegevens uitsluitend om uw mail te kunnen beantwoorden en voor de daaruitvloeiende correspondentie. Na afronding van dit emailverkeer zullen wij uw gegevens vernietigen. Uw email en persoonlijke gegevens worden nooit door ons aan derden doorgegeven of vekocht..

 

Automatisch verzamelde gegevens en verwerking.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Wieldraaijer Verlichting op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Contactgegevens Wieldraaijer Verlichting:

Markt 1
7442 EC  Nijverdal
tel: 0548-612484

contactpersoon:
Hella Mellema-Wieldraaijer

 

Nieuws

Nu ook:
Webshop Wieldraaijer
Online uw verlichting bestellen? Klik hier voor onze webshop.